Skip to main content

21-01-2014

Rekenkamer Maastricht

Integriteitsbeleid gemeente Maastricht. Meer dan loze woorden?

Samenvatting

Met dit onderzoek wil de rekenkamer inzicht geven in het huidige integriteitsbeleid in Maastricht en de vraag op welke wijze dat wordt uitgevoerd. In het onderzoek is steeds onderscheid gemaakt tussen het beleid voor de drie geledingen binnen de gemeente: het college, de raad en de ambtelijke organisatie.

De rekenkamer heeft niet onderzocht hoe het feitelijk is gesteld met de integriteit van bestuurders, raadsleden en ambtenaren in Maastricht, noch hoe deze groepen de integriteit binnen de eigen geledingen ervaren. Ook wordt in dit onderzoek niet ingegaan op specifieke integriteitsincidenten binnen de gemeente Maastricht.

Onderzoeksvraag

Hoe ziet het integriteitsbeleid van de gemeente Maastricht er voor de drie onderscheiden geledingen (ambtelijke organisatie, raad en college) uit, en hoe is het gesteld met de uitvoering en de verankering ervan?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeentelijke organisatie, -raad en college van B en W
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Ingestuurd door
Marjolein Heesbeen
E-mailadres
marj.heesbeen@gmail.com

Documenten