Skip to main content

03-03-2014

Rekenkamercommissie Doetinchem

Van Volgend naar Kaderstellend

Samenvatting

Met dit onderzoek wil de rekenkamer de raad inzicht bieden in de kwaliteit van de vertaling van het
coalitieakkoord 2010-2014 naar een uitvoeringsprogramma en in de samenhang tussen het coalitieakkoord, het uitvoeringsprogramma en de totstandkoming van de raadsagenda. Het betreft hier nadrukkelijk geen inhoudelijke kwalitatieve toets op deze documenten, maar een toets op het proces van beleidsvoorbereiding en –vaststelling in relatie tot de kaderstellende verantwoordelijkheid van de raad. Het onderzoek is begrensd tot de periode 2010-2014.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is de raadsagenda in 2010-2014 bepaald door het coalitieakkoord en heeft de raad gebruik gemaakt van zijn kaderstellende verantwoordelijkheid?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Doetinchem
Ingestuurd door
Schennink
E-mailadres
rekenkamer@doetinchem.nl

Documenten