25-10-2007

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslan

De doeltreffendheid en doelmatigheid van re-integratie in Dantumadeel en Dongeradeel

Samenvatting

De gemeenten Dantumadeel en Dongeradeel richten zich wat betreft re-integratie voornamelijk op duurzame uitstroom naar werk en maatwerk richting de cliënt. Kenmerkend hierbij is de vraaggerichte aanpak. Het is nog te vroeg om op dit moment iets te zeggen over de effectiviteit van deze aanpak. De effectiviteit van de trajecten zou kunnen toenemen als de klantkennis van consulenten wordt verbeterd en de dossiers goed op orde zouden zijn. Men zal hierdoor beter in staat zijn goede matches te maken tussen cliënten en werkgevers, zodat maatwerk geboden kan worden en de kans op duurzame uitstroom zal worden vergroot.

Onderzoeksvraag

Hoe kan de effectiviteit en de doelmatigheid van het re-integratiebeleid verbeterd worden en hoe kan de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van dit beleid versterken?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Dantumadiel en gemeente Dongeradeel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Noordoost Fryslan
Ingestuurd door
Renny de Vries-Mulder
E-mailadres
r.devries@achtkarspelen.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.