Skip to main content

09-01-2008

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslan

Uitvoering Wet Ruimtelijke Ordening en afhandeling bouwaanvragen

Samenvatting

In 2004 heeft de VROM-inspectie de uitvoering van de VROM-taken in de gemeente doorgelicht. De uitkomsten waren negatief. Uit de inspectie kwamen 13 verbeterpunten en 23 aanbevelingen naar voren.
Door de Rekenkamercommissie is onderzoek gedaan naar een specifiek onderdeel van de door VROM-inspectie gesignaleerde problemen met betrekking tot de afhandeling van bouwaanvragen en de uitvoering van de Wet ruimtelijke ordening en de bijbehorende procedures en processen. Het onderzoek heeft nadrukkelijk geen betrekking op toezicht en handhaving.

Onderzoeksvraag

In welke mate zijn beleid en uitvoering door de gemeente Dantumadeel op het gebied van de WRO en de afhandeling van bouwaanvragen doeltreffend en doelmatig te noemen?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Dantumadiel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Noordoost Fryslan
Ingestuurd door
Renny de Vries-Mulder
E-mailadres
r.devries@achtkarspelen.nl

Documenten