Skip to main content

02-09-2013

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslan

Subsidieverlening door de gemeente Dantumadiel aan Stichting KEaRN en aan Stichting Welzijn Het Bolwerk

Samenvatting

Dit onderzoek van de Rekenkamercommissie (RKC) Noordoost Fryslân onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de subsidieverlening van de gemeente Dantumadiel aan de welzijnsinstellingen Stichting Welzijn Het Bolwerk en Stichting KEaRN.

Onderzoeksvraag

Zijn de subsidies aan Het Bolwerk en Stichting KEaRN doeltreffend en doelmatig en wordt de raad van de gemeente Dantumadiel in staat gesteld hierbij zijn kaderstellende en controlerende rol te vervullen?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Gemeente Dantumadiel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Noordoost Fryslan
Ingestuurd door
Renny de Vries-Mulder
E-mailadres
r.devries@achtkarspelen.nl

Documenten