Skip to main content

01-10-2014

Rekenkamercommissie Achtkarspelen

De uitvoering van de overeenkomst van gemeente Achtkarspelen met de GGD over consultatiebureaus

Samenvatting

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân heeft onderzoek gedaan naar de overeenkomst van de gemeente Achtkarspelen met de HVD over de zeven extra consultatiebureaus en naar de uitvoering van deze overeenkomst door de GGD in de periode 2011 tot en met 2013. Dit met als doel om te leren van het verleden.

Onderzoeksvraag

Voert het college het door de raad vastgestelde beleid ten aanzien van consultatiebureaus uit?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Achtkarspelen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Achtkarspelen
Ingestuurd door
Renny de Vries-Mulder
E-mailadres
r.devries@achtkarspelen.nl

Documenten