Skip to main content

13-02-2015

Rekenkamer Metropool Amsterdam RZ

Transformatie zorg voor de jeugd Zaanstad

Samenvatting

Vooruitlopend op de nieuwe Jeugdwet onderzocht de rekenkamer in hoeverre de gemeente voldoende rekening houdt met kansen en risico’s.

Onderzoeksvraag

In hoeverre houdt de gemeente Zaanstad bij het vormgeven van het nieuwe jeugdzorgstelsel (transformatie) in voldoende mate rekening met kansen en risico’s om te komen tot een doeltreffende en doelmatige zorg voor de jeugd?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
gemeente Zaanstad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RZ
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link