Skip to main content

15-01-2015

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Kwaliteit Basismeetset

Samenvatting

De Basismeetset was een gezamenlijke set van indicatoren voor de P&C-cyclus van de stadsdelen. De rekenkamer onderzocht of de indicatoren een goed beeld gaven van de prestaties en ontwikkelingen van de stadsdelen.

Onderzoeksvraag

1. Wat is de Basismeetset, hoe heeft deze zich in de loop der jaren ontwikkeld en op basis van welke criteria is de set van indicatoren gekozen?
2. Wat is uit de scores van de indicatoren in de Basismeetset af te leiden over de veranderingen in de resultaten van de stadsdelen?
3. In hoeverre maken de stadsdelen gebruik van de indicatoren uit de Basismeetset in hun eigen P&C-cyclus?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link