Skip to main content

11-06-2014

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Beheer van sporthallen en sportparken (fase 2)

Samenvatting

Het onderzoek gaat over de invloed van de wijze van beheer van sportaccommodaties op de doelmatigheid van de exploitatie.

Onderzoeksvraag

In hoeverre zijn er bij verschillen in gemeentelijk beheer en exploitatie van sportaccommodaties verschillen te zien in doelmatigheid?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link