Skip to main content

03-04-2014

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Verkenning toelatingsbeleid basisscholen in Amsterdam

Samenvatting

Met het nieuwe toelatingsbeleid proberen schoolbesturen en de gemeente Amsterdam basisscholen meer een afspiegeling van de buurt te laten worden zonder dat de keuzevrijheid wordt aangetast. De vraag is of dat lukt. Voorlopig zal de rekenkamer dit nog niet nader gaan onderzoeken.

Onderzoeksvraag

1. Zijn de doelen van het stedelijk toelatingsbeleid voldoende helder en consistent geformuleerd?
2. In hoeverre is er aanleiding om te denken dat de doelen van het stedelijk toelatingsbeleid niet worden bereikt?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link