Skip to main content

02-04-2014

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Opvolgingsonderzoek Zwemmen in De Baarsjes, Geuzenveld-Slotermeer en Zuideramstel

Samenvatting

De rekenkamer onderzocht of voormalige dagelijks besturen van de stadsdelen Nieuw-West, West en Zuid de aanbevelingen hebben uitgevoerd, die de rekenkamer in 2010 deed in 3 onderzoeken over de exploitatie van het Sloterparkbad, het SportPlaza Mercator en het De Mirandabad.

Onderzoeksvraag

1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de stadsdeelraad?
2. In welke mate is door het dagelijks bestuur van het stadsdeel uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link