Skip to main content

20-02-2014

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Opvolgingsonderzoek Armoedebeleid in Amsterdam

Samenvatting

Ruim drie jaar na het verschijnen van het rapport ‘Armoedebeleid in Amsterdam. De inzet van inkomensondersteunende maatregelen’ onderzocht de rekenkamer op welke wijze het college uitvoering heeft gegeven aan de tien aanbevelingen uit het rapport.

Onderzoeksvraag

1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de gemeenteraad?
2. In welke mate is uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link