15-01-2014

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Verdieping informatiewaarde van de begroting

Samenvatting

Voor het rapport Informatiewaarde van de begroting (februari 2013) zijn twee vervolgactiviteiten ondernomen: 1) een verdiepend onderzoek naar de doorvertaling van de indicatoren uit de programmabegroting naar de bedrijfsvoering van de diensten en 2) een inventarisatie van de mogelijkheden van een instrument zoals de buurtbegroting van stadsdeel Oost om de informatiewaarde van een begroting voor raadsleden te verhogen.

Onderzoeksvraag

In hoeverre vinden de indicatoren uit de gemeentelijke programmabegroting hun vertaling binnen de bedrijfsvoering van de diensten?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.