13-11-2013

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Verkenning Bouwen aan de stad II Verkenning Bouwen aan de stad II

Samenvatting

De centrale stad, de stadsdelen, de woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam hebben in 2011 in de overeenkomst Bouwen aan de stad II afspraken gemaakt over onder meer de verkoop van huurwoningen, nieuwbouw, energiebesparende maatregelen, wijkaanpak en de verhuur van sociale huurwoningen (aanbiedingsafspraken). De rekenkamer heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de voortgang van de gemaakte afspraken uit de overeenkomst en naar de samenwerking tussen de partijen die de overeenkomst hebben ondertekend.

Onderzoeksvraag

1. Wat zijn de karakteristieken van Bouwen aan de Stad II?
2. Hoe wordt uitvoering gegeven aan de afspraken?
3. Hoe wordt gemonitord?
4. Wat vinden de betrokken partijen van de uitvoering en
samenwerking?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.