Skip to main content

05-11-2013

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Opvolgingsonderzoek Verzelfstandiging openbaar primair onderwijs in stadsdeel West

Samenvatting

De rekenkamer onderzocht of de aanbevelingen zijn uitgevoerd, die ze deed in het onderzoek ‘Verzelfstandiging openbaar onderwijs in stadsdeel West’ in 2010. De meeste aanbevelingen blijken nu uitgevoerd. De rekenkamer vraagt om aandacht voor de evaluatie van de verzelfstandiging en het toezicht op het openbaar onderwijs.

Onderzoeksvraag

1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling
en behandeling in de stadsdeelraad?
2. In welke mate is door het dagelijks bestuur van het stadsdeel uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link