Skip to main content

01-10-2013

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Parkeren in Amsterdam

Samenvatting

Het parkeerbeleid van de stadsdelen in de gemeente Amsterdam kent weinig samenhang. Uit onderzoek van de rekenkamer Amsterdam blijkt dat parkeermaatregelen vaak gericht zijn op problemen in een specifieke wijk of gebied maar er is weinig oog voor mogelijke (neven)effecten in andere delen van de stad.

Onderzoeksvraag

In welke mate hebben de stadsdelen duidelijke en samenhangende doelstellingen geformuleerd voor hun huidige parkeerbeleid, zijn de genomen parkeermaatregelen effectief en welke opvattingen hebben bewoners over parkeren in het stadsdeel?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link