Skip to main content

05-03-2015

Rekenkamercommissie Zuid Limburg

Organisatorische knelpunten handhavingsdossiers

Samenvatting

Onderzoek naar organisatorische knelpunten met betrekking tot het afhandelen van de handhavingsdossiers 2010-204

Onderzoeksvraag

Breng de organisatorische oorzaken in kaart die verband houden met het ontstaan van achterstanden binnen het werkgebied handhaving en geef oplossingsrichtingen aan, zodat dergelijke achterstanden in de toekomst niet meer voorkomen.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Meerssen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zuid Limburg
Ingestuurd door
Maurice Cobben
E-mailadres
maurice.cobben@maastricht.nl

Documenten