Skip to main content

27-07-2013

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Rekenkamerbrief Europese subsidies in Amsterdam

Samenvatting

Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de omvang van de subsidies en het signaleren van problemen in subsidietrajecten.

Onderzoeksvraag

1. Wat is de omvang van de aangevraagde subsidies en hoe is deze omvang het beste te duiden?
2. Hoe succesvol zijn de aanvragen, met andere woorden: hoeveel van de aangevraagde subsidie wordt toegekend?
3. Hoe verloopt het beheer van en de declaratie van de toegekende subsidies en wat is de omvang van eventuele terugbetalingen of kortingen?
4. Als er sprake is van lagere vaststelling van de beschikking, van kortingen op de toegekende subsidie of van terugvorderingen, wat is daarvan dan de oorzaak?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link