Skip to main content

29-05-2013

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Gemeentelijke regie in het jeugddomein Gemeentelijke regie in het jeugddomein

Samenvatting

De gemeentelijke regie in het jeugddomein is weinig resultaatgericht. Dat blijkt ondermeer uit het gebrek aan zicht op resultaten van en de beperkte bestuurlijke aandacht voor de door ons onderzochte aanpakken:risicojongeren in de jeugdnetwerken 12+ en risico- en multiprobleemgezinnen.

Onderzoeksvraag

Op welke wijze geeft de gemeente invulling aan haar regiefunctie in het jeugddomein en op welke wijze draagt dit bij aan een efficiënte en effectieve uitvoering van het beleid?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link