Skip to main content

Rekenkamer Amsterdam Zuidoost

Rekenkamerbrief Beheer van sporthallen en sportparken (fase 1)

Samenvatting

De rekenkamer beveelt de dagelijkse besturen en het college aan pas een definitieve invulling aan de boogde bezuiniging in de Kadernota 2014 binnen het beleidsterrein sport te geven als er inzicht in de huidige kosten en opbrengsten is, en inzicht in de mogelijke vormen van beheer en exploitatie.

Onderzoeksvraag

“In hoeverre is het door de vier stadsdelen Nieuw-West, Noord, Oost en Zuid gevoerde beleid en de uitvoering van het beheer en de exploitatie van sporthallen en sportparken doelmatig?”

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Amsterdam Zuidoost
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link