Skip to main content

26-03-2013

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Opvolgingsonderzoek Schoonhouden van de openbare ruimte

Samenvatting

De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek Schoonhouden openbare ruimte uit 2009 door de stadsdelen Nieuw-West Oost, West en Zuid zijn uitgevoerd. De meeste aanbevelingen zijn uitgevoerd behalve de aanbevelingen over verbetering van de kostenefficiency en het beeldvegen.

Onderzoeksvraag

1 In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de stadsdeelraden?
2 In welke mate is door de dagelijks besturen van de stadsdelen uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link