20-03-2013

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Transformatie van leegstaande kantoren

Samenvatting

De rekenkamer beveelt het college aan de uitgangspunten en aanpak van het transformatiebeleid te heroverwegen. De lange termijn doelen zijn nog niet bereikt en na 2014 is het budget om transformaties te bevorderen op. Bovendien heeft het college geen zicht op de kosteneffectiviteit van het leegstandsbeleid.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is het (transformatie)beleid van het gemeentebestuur om de kantorenleegstand aan te pakken effectief?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.