Skip to main content

26-02-2013

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Opvolgingsonderzoek Handhaving openbare ruimte

Samenvatting

De rekenkamer onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van het onderzoek Handhaving openbare ruimte uit 2009 door de stadsdelen Nieuw-West en Oost zijn uitgevoerd. Bij beide stadsdelen bleek dit niet volledig het geval. Stadsdeel Nieuw-West is wel verder met het uitvoeren van de aanbevelingen dan stadsdeel Oost.

Onderzoeksvraag

1 In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisseling en behandeling in de stadsdeelraden?
2 In welke mate is door de dagelijks besturen van de stadsdelen uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link