Skip to main content

Rekenkamer Amsterdam Zuidoost

Informatiewaarde van de begroting

Samenvatting

Jaarlijks legt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad een begroting voor. Hierin zijn de voorstellen opgenomen over hoe de beschikbare financiële middelen worden verdeeld over de gemeentelijke taken en welke doelen er zijn. Of de gemeente verandering nastreeft of niet, is echter niet altijd helder vermeld. Ook is het vaak vaag hoeveel geld aan de verschillende activiteiten mag worden besteed. De gemeentelijke begroting is de laatste drie jaren wel leesbaarder geworden.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is de informatiewaarde van de begroting de afgelopen jaren verbeterd?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Amsterdam Zuidoost
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link