Skip to main content

31-10-2012

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Verzoekonderzoek Erfpacht stadsdeel Zuid

Samenvatting

Het onderzoek van Bureau Erfpacht geeft geen exact antwoord op de vraag welke erfpachters wel en welke erfpachters destijds niet of onvolledig zijn geïnformeerd over de mogelijkheid om de canon verlengd af te kopen. Erfpachters zullen alsnog door het college worden geïnformeerd over deze mogelijkheid. Naar aanleiding van een verzoek van de stadsdeelraad Zuid aan de rekenkamer is op 1 juni 2012 besloten om een onderzoek te starten.

Onderzoeksvraag

In hoeverre geeft het onderzoek van Bureau Erfpacht zekerheid dat erfpachters die daar recht op hebben, gewezen zijn op de mogelijkheid om het erfpachtrecht verlengd af te kopen.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Germeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link