26-04-2012

Rekenkamercommissie Neder-Betuwe

Verbonden Partijen

Samenvatting

Gemeenten nemen zowel verplicht als vrijwillig deel in verbonden partijen. In beide gevallen is het van belang dat vooraf het motief (reden), het doel en de verwachtingen van de deelname in de verbonden partij zijn vastgelegd en gecommuniceerd. Voorwaarde hiervoor is dat de raad heldere kaders voor deelname in verbonden partijen heeft geformuleerd in een algemeen beleidskader (bijvoorbeeld een nota verbonden partijen of een gedegen Paragraaf verbonden partijen in de planning-en-controldocumenten).

Onderzoeksvraag

Heeft de gemeenteraad zich, door een goed beleidskader en actieve monitoring en controle van de uitvoering aan de hand van verantwoordingsinformatie, verzekerd van voldoende inzicht in de mate waarin deelname aan een verbonden partij leidt tot de beoogde resultaten?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Neder-Betuwe
Ingestuurd door
J.M. van Neerbos
E-mailadres
griffie@nederbetuwe.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.