Skip to main content

24-01-2013

Rekenkamercommissie Neerijnen

Sturen en Verantwoorden

Samenvatting

Het onderzoek betreft de informatie die nodig is voor een doeltreffende uitvoering van het re-integratiebeleid en de WSW. Het kader daarvoor wordt gevormd door de organisatie van de re-integratie en de WSW en de daaruit voortvloeiende sturings- en verantwoordingsrelaties. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van documentstudie en interviews. De documentstudie betrof beleidsstukken op het gebied van re-integratie en de wijze waarop de uitvoering van de WSW is georganiseerd. Het re-integratie- en WSW-beleid brengt voor de gemeente in toenemende mate grote financiële risico’s met zich mee. Ook het maatschappelijk belang is groot.

Onderzoeksvraag

Voldoet de opzet en werking van het managementinformatiesysteem aan de eisen die hieraan gesteld moeten worden voor het doeltreffend uitvoeren van het re-integratiebeleid?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Neerijnen
Ingestuurd door
J.M. van Neerbos
E-mailadres
griffie@nederbetuwe.nl

Documenten