Skip to main content

31-07-2014

Rekenkamercommissie Doetinchem

Rekenkamerbrief re-integratie

Samenvatting

Het accent in de rekenkamerbrief ligt op re-integratie. Geen dik rapport maar een concreet document waar de raad zijn voordeel mee kan doen. De brief gaat in op: de resultaten van het beleidsplan re-integratie; de huidige situatie; hoe kunnen inwoners met een achterstand op de arbeidsparkt participeren in het arbeidsproces; de wijze waarop de bestuurlijk en operationele organisatie is vormgegeven; de rol van de werkgevers om een bijdrage te leveren om verschillende doelgroepen te laten participeren in het arbeidsproces.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de ervaringen van de afgelopen jaren met het re-integreren van inwoners met een uitkering op rond van de Wet werk en bijstand. Hoe zien de voorbereidingen op de Participatiewet eruit en welke verwachtingen heeft de gemeente daarvan?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Doetinchem
Ingestuurd door
Marta Schennink
E-mailadres
rekenkamer@doetinchem.nl

Documenten