Skip to main content

02-09-2013

Rekenkamercommissie Doetinchem

Van grondexploitatie naar sturingsinformatie

Samenvatting

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming rondom grondexploitaties. Het gaat om de periode 2008-2012. Het onderzoek was een quickscan. De beoordeling van de kwaliteit is getoetst aan de hand van een selectie van twee grondexploitaties. Het onderzoek is uitgevoerd in twee stappen: deskresearch en kwalitatief onderzoek door diverse interviews met betrokkenen.

Onderzoeksvraag

Zijn de juiste spelregels m.b.t. de informatievoorziening aan de raad op de juiste wijze gevolgd? Zijn de door de raad ontvangen, of aan de raad gepresenteerde stukken inhoudelijk van goede kwaliteit?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Doetinchem
Ingestuurd door
Marta Schennink
E-mailadres
rekenkamer@doetinchem.nl

Documenten