Skip to main content

16-04-2015

Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen

Van Inspraak naar Samenspraak Schiedam

Samenvatting

Onderzoek naar inspraak en burgerparticipatie in de gemeente Schiedam. Vier projecten nader bestudeerd.

Onderzoeksvraag

Heeft de gemeente Schiedam het beleid en uitvoering van de Inspraak en burgerparticipatie zodanig vormgegeven dat dit door de inwoners als voldoende wordt ervaren?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
college en raad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen
Ingestuurd door
Mieke van der Stel
E-mailadres
mieke.vanderstel@vlaardingen.nl

Documenten