Skip to main content

16-04-2015

Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen

Van Inspraak naar Samenspraak Vlaardingen

Samenvatting

Onderzoek naar Inspraak en burgerparticipatie in de gemeente Vlaardingen. Vier trajecten nader bestudeerd

Onderzoeksvraag

Heeft de gemeente Vlaardingen het beleid en uitvoering van inspraak en burgerparticipatie zodanig vormgegeven dat dit door de inwoners als voldoende wordt ervaren?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
college en raad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen
Ingestuurd door
Mieke van der Stel
E-mailadres
mieke.vanderstel@vlaardingen.nl

Documenten