Skip to main content

28-05-2015

Rekenkamercommissie Zuid Limburg

Zelfsturing

Samenvatting

Onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Gulpen-Wittem het proces van zelfsturing binnen de kerkdorpen faciliteert en ondersteunt en de wijze waarop het implementatieproces is voorgegeven. De vraag voor dit rekenkameronderzoek is afkomstig van het fractievoorzittersoverleg.

Onderzoeksvraag

Op welke wijze heeft de gemeente Gulpen-Wittem zelfsturing tot op heden vormgegeven en in hoeverre hebben de acties gericht op zelfsturing bijgedragen aan de hiermee te bereiken doelstellingen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zuid Limburg
Ingestuurd door
Maurice Cobben
E-mailadres
maurice.cobben@maastricht.nl

Documenten