Skip to main content

19-05-2015

Rekenkamer Breda

Rekenkamerbrief bij het Jaarverslag 2014 van de gemeente Breda

Samenvatting

Advies rekenkamer Breda over financiële positie van de gemeente Breda, over positieve punten en zorgpunten voor de stad, de grondexploitaties en de beleidsverantwoording in het jaarverslag i.c. op het sociaal domein.

Onderzoeksvraag

Ieder jaar adviseert de Rekenkamer over het jaarverslag, de financiële verantwoording en de inhoudelijke beleidsverantwoording hierin. Ook belicht de Rekenkamer ieder jaar belangrijke zorgpunten voor de stad en vraagt de Rekenkamer aandacht voor specifieke thema’s, zoals nu mbt het sociaal domein.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gemeente Breda, i.c. op de gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Breda
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
E-mailadres
ja.wiggers@breda.nl

Documenten