Skip to main content

24-09-2014

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Ons een zorg… Stand van zaken jeugdzorg in Súdwest-Fryslân

Samenvatting

De rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe Jeugdwet. Op basis van dat onderzoek zijn acties beschreven die nog in de rest van 2014 ondernomen moeten worden om goed voorbereid te zijn op 1 januari 2015, de startdatum van de nieuwe Jeugdwet. Hierbij zijn drie invalshoeken gehanteerd, namelijk de ambtelijke organisatie, de gemeenteraad en de zorgaanbieders.

Onderzoeksvraag

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de transitie en transformatie van de jeugdzorg in Súdwest-Fryslân en welke acties moeten nog ondernomen worden voordat de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 in werking treedt?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Súdwest-Fryslân
Ingestuurd door
Marsha de Vries
E-mailadres
info@marshadevries.nl

Documenten