17-03-2015

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

Onderzoek Planning & Control documenten

Samenvatting

Planning en control producties gaan niet alleen over geld, maar veel meer over beleid en de effectiviteit van dat beleid. Planning en control producties zijn dan ook voor de gehele gemeenteraad. In dit licht leek het de rekenkamer goed om de planning en control producties van de gemeente aan een nadere analyse te onderwerpen. De P&C producties voldoen, ook in de ogen van raadsleden, grotendeels aan de organisatorische normen die zijn gesteld, waaronder tijdigheid, heldere besluitvorming, leesbaarheid en begrijpelijkheid. Wel behoeven het gebruik van indicatoren, het SMART formuleren van de producties en de financiële soliditeit aandacht.

Onderzoeksvraag

In hoeverre sluiten de planning en control producties van de gemeente aan op de informatiebehoefte van de gemeenteraad en in hoeverre kan de gemeenteraad aan de hand van deze producties zijn kaderstellende en controlerende rol uitoefenen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
de gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Súdwest-Fryslân
Ingestuurd door
Marsha de Vries
E-mailadres
info@marshadevries.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.