Skip to main content

26-06-2015

Rekenkamercommissie Voorst, Brummen

Bouwen is meer dan stenen stapelen

Samenvatting

Onderzocht is in hoeverre de samenwerking van de gemeente Voorst met woningcorporatie Goed Wonen (vanaf 1 januari 2013 IJsseldal Wonen) bijdraagt aan een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woonbeleid. De prestatieafspraken staan centraal in dit onderzoek. Door de actuele ontwikkelingen op het terrein van de volkshuisvesting is dit onderzoek niet alleen gericht op de bestaande maar ook op de toekomstige samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie.

Onderzoeksvraag

In hoeverre draagt de samenwerking van de gemeente Voorst met woningcorporatie Goed Wonen (vanaf 1 januari 2013 IJsseldal Wonen) bij aan een doelmatig en doeltreffend gemeentelijk woonbeleid?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Voorst, Brummen
Ingestuurd door
Dini Vriezekolk, secretaris
E-mailadres
d.vriezekolk@voorst.nl

Documenten