Skip to main content

03-07-2015

Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Gemeentelijke herindeling: lasten en lusten?

Samenvatting

De Rekenkamercommissie heeft onderzocht wat de effecten zijn van de herindeling van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Het onderzoek behandelde zowel de financiële effecten als de effecten op de dienstverlening en de bestuurskracht van de gemeente. Hiermee wil de Rekenkamercommissie bijdragen aan het verbeteren van het inzicht in de manier waarop bij bestuurlijke samenwerking kan worden gestuurd op de uitkomsten.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de consequenties van de gemeentelijke herindeling die heeft geleid tot de gemeente Stichtse Vecht.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Stichtse Vecht
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht
Ingestuurd door
Jacqueline Willenborg
E-mailadres
jacqueline.willenborg2@stichtsevecht.nl

Documenten