Skip to main content

03-07-2015

Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Visie op afval?

Samenvatting

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het afvalbeleid in Stichte Vecht in de periode 2012-2014. Ook is nagegaan of de gemeenteraad voldoende mogelijkheden heeft (gehad) om het afvalbeleid te controleren en desgewenst bij te sturen. Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie een bijdrage leveren aan de nieuwe afvalvisie die wordt opgesteld.

Onderzoeksvraag

A. Wat is de doelmatigheid en doeltreffendheid van (de uitvoering van) het afvalbeleid van de gemeente Stichtse Vecht
B. Heeft de gemeenteraad voldoende mogelijkheden (gehad) om het afvalbeleid te controleren en desgewenst bij de sturen.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Stichtse Vecht
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht
Ingestuurd door
Jacqueline Willenborg
E-mailadres
jacqueline.willenborg2@stichtsevecht.nl

Documenten