01-06-2015

Rekenkamer Wageningen

Inkomensondersteuning in Wageningen; ervaringen van burgers met inkomensondersteuning door de gemeente

Samenvatting

Wageningen heeft grote ambities op het terrein van re-integratie en inkomensondersteuning. Centraal in het beleid staat het begrip zelfredzaamheid. De gemeente wil mensen helpen zichzelf te helpen. De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de gemeente daarin slaagt. Dit heeft zij gedaan door met de beleidsmakers en -uitvoerders te spreken én met de burgers die (tijdelijk) zijn aangewezen op steun van de gemeente.

Onderzoeksvraag

1. Hoe ziet het beleid met betrekking tot inkomensondersteuning eruit? Welke middelen worden ingezet en hoe is de uitvoering georganiseerd?
2. Hoe geeft de gemeente in het contact met de klant inhoud aan het beleid en de geest van de wet?
3. Hoe wordt door de gemeente toegezien op de rechtmatigheid van uitkeringsverstrekking? Slaagt de gemeente er in om de wettelijke normen over te dragen?
4. Hoe beleven uitkeringsontvangers de uitkeringsvoorwaarden en hoe percipiëren uitkeringsontvangers het beleid van de gemeente waarin zelfredzaamheid centraal staat?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Afdeling Sociale Zaken
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Wageningen
Ingestuurd door
Paul Bosch
E-mailadres
pboschgod@kpnmail.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.