Skip to main content

22-04-2015

Rekenkamer Wageningen

Onderzoek naar het proces van verzelfstandiging van de warenmarkt in Wageningen

Samenvatting

De aanleiding van dit onderzoek is de vraag vanuit de Rekenkamer van Wageningen om het proces van verzelfstandiging van de warenmarkt in Wageningen te onderzoeken. De Rekenkamer heeft opgemerkt dat in 2011 besloten is om de warenmarkt te gaan verzelfstandigen en waarom dit tot op heden niet gelukt is. De Rekenkamer wil lering trekken uit dit proces zodat dit in de toekomst sneller en beter zou kunnen verlopen en heeft dit onderzoek uitbesteed aan drie studenten van de minor Politiek, Beleid en Overheidsmanagement aan de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen (HAN) te Arnhem.

Onderzoeksvraag

Hoe is het proces om te komen tot verzelfstandiging van de warenmarkt in de gemeente Wageningen doorlopen en welke slaag- en faalfactoren zijn daarbij te onderscheiden?’

Onderzoek door
Anders, nl.
Andere onderzoeker
studenten HAN
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
functioneren gemeentelijke organisatie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Wageningen
Ingestuurd door
Paul Bosch
E-mailadres
pboschgod@kpnmail.nl

Documenten