Skip to main content

11-05-2014

Rekenkamercommissie Den Helder

Op het juiste spoor en volgens schema?

Samenvatting

Een onderzoek naar de uitvoering van door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Den Helder.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is er zicht op de uitvoering van door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen en raadsbesluiten over rekenkamerrapporten in de periode 2007-2012?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Ingestuurd door
Mark Versteeg
E-mailadres
m.versteeg@denhelder.nl

Externe link