Skip to main content

07-03-2014

Rekenkamercommissie Den Helder

Burgerparticipatie / Wijkgericht Werken

Samenvatting

De gemeente Den Helder heeft eind 2011 het participatiebeleid vormgegeven door middel van een aanzet voor een Nota Burgerparticipatie. Dit document is nooit vastgesteld, maar wordt als ‘levend document’ gezien, vooruitlopend op een definitieve versie.

De rekenkamercommissie (RKC) Den Helder wil inzicht verkrijgen in de stand van zaken omtrent burgerparticipatie in de gemeente Den Helder waarbij het accent ligt op de vraag of door de gemeente geformuleerde doelen in de praktijk worden gerealiseerd. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek richt zich op het buurt- en wijkgericht werken in Den Helder als (een van de) essentiële verschijningsvorm(en) van participatiebeleid.

Onderzoeksvraag

1. Wat is de kwaliteit van het participatiebeleid?
2. Wat zijn de kenmerken van de participatiepraktijk?
3. Wat is de kwaliteit van de burgerparticipatie?
4. Hoe doeltreffend is de burgerparticipatie?
5. Hoe doelmatig is de burgerparticipatie?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Den Helder
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Ingestuurd door
Mark Versteeg
E-mailadres
m.versteeg@denhelder.nl

Externe link