Skip to main content

18-03-2014

Rekenkamercommissie Den Helder

Externe Inhuur en Toekomstgericht Formatiebeleid

Samenvatting

Externe inhuur is al langer onderwerp van aandacht binnen de gemeente Den Helder en de Rekenkamercommissie. In 2006-2007 verrichtte de Rekenkamercommissie een vooronderzoek naar de inhuur van externen over de periode 2003 tot en met 2005. Dit leidde tot de Kadernota Externe inhuur 2007. Deze Kadernota geeft onder andere een aantal processtappen aan, die in de gemeente Den Helder bij de inhuur van externen doorlopen moeten worden. De Rekenkamercommissie wil weten in hoeverre de uitvoering van externe inhuur in de jaren 2010 tot en met 2012 is verlopen conform deze Kadernota.

Onderzoeksvraag

In hoeverre vormt de Kadernota Externe inhuur 2007 feitelijk het kader bij externe inhuur door de gemeente Den Helder, wat waren de aard en omvang van de externe inhuur in de periode 2010 tot en met 2012 en in hoeverre was de externe inhuur door de gemeente Den Helder in deze periode doelmatig, doeltreffend en transparant?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Den Helder
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Ingestuurd door
Mark Versteeg
E-mailadres
m.versteeg@denhelder.nl

Externe link