Skip to main content

14-09-2010

Rekenkamercommissie Den Helder

Het Wmo-beleid in Den Helder; onderweg maar het kan veel beter

Samenvatting

De Rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het Wmo-beleid van de gemeente. Vijf van de negen prestatievelden werden nader onderzocht. Daarmee is gekozen is voor de prestatievelden waarvoor de verantwoordelijkheid vrijwel geheel lokaal in de gemeente Den Helder ligt.

Onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de (maatschappelijke) effecten bereikt die de gemeente zich had gesteld?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Den Helder
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Ingestuurd door
Mark Versteeg
E-mailadres
m.versteeg@denhelder.nl

Externe link