Skip to main content

14-09-2009

Rekenkamercommissie Den Helder

Op weg naar een beter subsidiebeleid

Samenvatting

De gemeente Den Helder heeft in 2005 gekozen voor het instrument beleidsgestuurde contractfinanciering (BFC) om daarmee beter sturing te kunnen geven aan haar gevoerde subsidiebeleid. Met 15 maatschappelijke organisaties is ultimo 2008 een BFC-contract afgesloten. Nadat de gemeente een aantal jaren deze benadering heeft gehanteerd in haar subsidiebeleid heeft de RKC besloten te onderzoeken hoe de gemeente en de subsidieontvangers de doelmatigheid en doeltreffendheid ervan ervaren.

Onderzoeksvraag

Wordt het BCF-subsidiebeleid door de ontvangers en de gemeente als doelmatig en doeltreffend ervaren?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Den Helder
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Ingestuurd door
Mark Versteeg
E-mailadres
m.versteeg@denhelder.nl

Externe link