Skip to main content

18-05-2009

Rekenkamercommissie Den Helder

De Nollen: hollen of stilstaan?

Samenvatting

De RKC heeft een feitenonderzoek verricht naar de bestemmingswijziging van een deel van een gebied genaamd De Nollen. Het feitenonderzoek heeft zich specifiek gericht op de politiek-bestuurlijk besluitvorming, de juridische en financiële aspecten, alsmede de samenwerking tussen de diverse betrokken partijen.
Het doel van het onderzoek is het chronologische verloop van de bestemmingswijziging voor eenieder inzichtelijk te maken. Daarbij zijn ook de nog openstaande zaken, zoals verplichtingen en rechten van de gemeente, in kaart gebracht.

Onderzoeksvraag

Hoe is het chronologisch verloop van de feiten met betrekking tot De Nollen in de periode van 1 januari 2000 tot 1 januari 2008?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Den Helder
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Ingestuurd door
Mark Versteeg
E-mailadres
m.versteeg@denhelder.nl

Externe link