Skip to main content

20-12-2006

Rekenkamercommissie Den Helder

Schuivende panelen

Samenvatting

Vanwege het grote belang voor de gemeente Den Helder van projecten als het stadshart en Nieuw Den Helder heeft de RKC een onderzoek ingesteld naar de inzet van UNA/ISV-gelden. Dit zij budgetten die via de provincie beschikbaar worden gesteld voor stedelijke vernieuwing

Onderzoeksvraag

Heeft de gemeente Den Helder doeltreffend en doelmatig gebruik gemaakt van de beschikbare UNA/ISV-gelden in het gebied Nieuw Den Helder in de periode 2000-2004?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Den Helder
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Ingestuurd door
Mark Versteeg
E-mailadres
m.versteeg@denhelder.nl

Externe link