Skip to main content

27-10-2006

Rekenkamercommissie Den Helder

Quick Scan Coalitieprogramma 2006-2010 Gemeente Den Helder

Samenvatting

Doelstelling van de quick scan is het verbeteren van de sturende functie van het coalitieprogramma als meerjarig sturingsinstrument voor raad en college ten aanzien van het te voeren beleid in de gemeente Den Helder. Met de quick scan is nagegaan of aanbevelingen kunnen worden geformuleerd voor verdere aanscherping en doorvertaling van het coalitieprogramma in jaarlijkse planning en control producten (met name de programmabegroting- en verantwoording).

Onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit van het coalitieprogramma als sturingsinstrument en welke verbeteringen zijn gewenst in het coalitieprogramma en daarvan afgeleide sturingsdocumenten?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Den Helder
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Ingestuurd door
Mark Versteeg
E-mailadres
m.versteeg@denhelder.nl

Externe link