Skip to main content

30-04-2015

Rekenkamercommissie Amstelveen

Besluitvormingsproces A9

Samenvatting

De rekenkamercommissie onderzocht het besluitvormingsproces rond het A9-project, een deelproject ter hoogte van Amstelveen binnen het Rijksproject ter verbetering en verbreding van de rijksweg A9. Doel van het onderzoek was om daaruit lessen te trekken voor toekomstige complexe en grote infrastructurele projecten. Voor het onderzoek definieerde de Rekenkamercommissie de volgende probleemstelling: Welke lessen kan de gemeente Amstelveen trekken uit het A9-project ten aanzien van complexe en grote infrastructurele projecten?

Onderzoeksvraag

1: Langs welke stappen heeft het besluitvormingsproces rond het A9-project plaatsgevonden en welke partijen waren daarbij betrokken?
2:Kan dit besluitvormingsproces als doelmatig en doeltreffend worden bestempeld?
3: In hoeverre heeft de gemeenteraad invulling kunnen geven en daadwerkelijk ook gegeven aan zijn kaderstellende en controlerende rol in het A9-project?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeenteraad Amstelveen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amstelveen
Ingestuurd door
B. Dorland
E-mailadres
b.dorland@amstelveen.nl

Documenten