01-09-2011

Rekenkamercommissie Amstelveen

Uitvoering WMO in Amstelveen

Samenvatting

De Rekenkamercommissie heeft opdracht gegeven voor onderzoek naar de uitvoering van de WMO in Amstelveen op het gebied van de Hulp bij het huishouden. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in enerzijds de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van Hulp bij het huishouden en anderzijds in de kaderstellende en controlerende rol van de raad bij deze uitvoering.

Onderzoeksvraag

1: Vindt de uitvoering van de Hulp bij het huishouden in de Wmo plaats op een doelmatige en doeltreffende wijze? 2: Wordt de raad op een adequate manier over de uitvoering ingelicht zodat indien nodig bijsturing of aanvulling van de desbetreffende beleidskaders kan plaatsvinden?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Amstelveen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amstelveen
Ingestuurd door
B. Dorland
E-mailadres
b.dorland@amstelveen.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.